دسته: پشتیبانی

شرح خدمات پشتیبانی (دوره یکساله)

      لطفا نوع پشتیبانی درخواستی آن شرکت محترم را انتخاب و به زوبین اعلام بفرمایید:

ردیفنام بستهشرح خدماتقیمت (ریال)
فهرست قیمت تمدید پشتیبانی زوبین *
1 پشتیبانی پلاتینی طلایی + تنظیم همه ی قابلیت های جدید به شرح جدول پیوست + گسترش پیاده سازی با قابلیت های جدید (فرم سازی، گزارش سازی، گردش کار و ...) 28.000.000
2 پشتیبانی طلایی نقره ای+ افزودن همه ی قابلیت های جدید به شرح جدول پیوست** 18.000.000
3 پشتیبانی نقره ای برنزی + خدمات با تیم ویور + نصب ادیتور تحت وب + نصب امضاء الکترونیک + نصب روبات  فکس *** 12.000.000
4 پشتیبانی برنزی پشتیبانی پایه + پاسخگویی تلفنی 7.900.000
5 پشتیبانی پایه رفع آنلاین خرابی و جابجایی زوبین+ افزودن قابلیت حذف آسان رونوشت + اصلاح جستجو در زوبین + اصلاح ارتباط خودکار + پاسخگویی تیکت 4.900.000
6 خدمات استقرار انجام یا گسترش پیاده سازی، تنظیم همه ی قابلیت های جدید به شرح ذیل همین صفحه + گسترش پیاده سازی با قابلیت های جدید (فرم سازی، گزارش سازی، گردش کار و ...) 9.500.000

* قابل تغییر بدون اطلاع قبلی 
** در این حالت انجام تنظیمات لازم و راه اندازی قابلیت
 های جدید برعهده مشتری محترم است. 
*** نصب فایل های مربوط به قابلیت های جدید توسط زوبین انجام می شود و انجام  کلیه
تنظیمات لازم مندرج در  مدارک راهنمای زوبین بر عهده ی مشتری محترم است.